Gwarancja

Informacje o właścicielu:
Majestatyczne Deski
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
NIP: 8272310598
E-mail: shop@majesticboards.com

1. Wstęp

Niniejsza Polityka gwarancyjna opisuje zakres gwarancji produktów sprzedawanych przez Majestic Boards („my”, „nas”, „nasz”) za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pod adresem majesticboards.com („Sklep”).

2. Zakres gwarancji

Na wszystkie nasze deskorolki elektryczne udzielamy dwuletniej gwarancji od daty zakupu. Niniejsza gwarancja obejmuje wady produkcyjne dotyczące materiałów i wykonania w normalnych warunkach użytkowania i warunkach.

3. Co obejmuje ubezpieczenie?

 • Wady materiałowe i wykonawcze.
 • Wady baterii (awaria, problemy z pojemnością) w okresie gwarancyjnym.
 • Awarie silnika i podzespołów elektronicznych w okresie gwarancyjnym.

Wydajność baterii : Uważa się za normalne, że w ciągu pierwszych dwóch lat bateria traci pojemność do 15% rocznie. Ta naturalna degradacja nie jest objęta gwarancją.

4. Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciami lub wypadkami.
 • Normalne zużycie, w tym zużycie kół i łożysk.
 • Modyfikacje lub zmiany wprowadzone do produktu.
 • Uszkodzenia spowodowane działaniem wody przekraczającej określone limity.
 • Uszkodzeń wynikających z niewłaściwej konserwacji lub przechowywania.
 • Części eksploatacyjne, takie jak taśma antypoślizgowa lub uszkodzenia kosmetyczne.

Ochrona przed wilgocią i kurzem: Nasze deskorolki elektryczne są zaprojektowane tak, aby wytrzymać uszkodzenia spowodowane kurzem i deszczem podczas normalnego użytkowania. Ochrona ta nie obejmuje jednak zdarzeń wynikających z długotrwałego użytkowania w wilgotnych warunkach. Uszkodzenia spowodowane nadmiernym narażeniem na wodę lub niewłaściwym użytkowaniem podczas deszczu nie będą objęte gwarancją. Zalecamy unikanie jazdy podczas ulewnego deszczu i dokładne suszenie deskorolki po kontakcie z wodą.

5. Roszczenia gwarancyjne

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, wykonaj następujące kroki:

 • Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem shop@majesticboards.com, podając numer zamówienia, opis problemu oraz odpowiednie zdjęcia lub filmy.
 • Nasz zespół rozpatrzy Twoje roszczenie i może poprosić o dodatkowe informacje.
 • Jeśli Twoja reklamacja zostanie uznana, przekażemy instrukcje dotyczące zwrotu wadliwego produktu lub części.

6. Naprawy i wymiany

Jeśli zostanie stwierdzona wada objęta niniejszą gwarancją, według własnego uznania naprawimy produkt, wymienimy produkt na nowy lub odnowiony lub zwrócimy cenę zakupu. Decyzję o naprawie lub wymianie produktu podejmie Majestic Boards.

Każdy naprawiony lub wymieniony produkt będzie objęty oryginalną gwarancją przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji lub przez 90 dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

7. Koszty wysyłki

W okresie gwarancyjnym pokrywamy koszty wysyłki naprawionego lub wymienionego produktu z powrotem do Ciebie. Jednakże jesteś odpowiedzialny za koszt wysyłki wadliwego produktu do nas.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Majestic Boards nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody przypadkowe, pośrednie lub wynikowe, w tym między innymi za utratę zysków lub przychodów, wynikającą z jakiegokolwiek naruszenia gwarancji lub warunku lub na podstawie jakiegokolwiek innego prawnego teoretycznie, nawet jeśli Majestic Boards została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

9. Obowiązujące prawo

Niniejsza Polityka gwarancyjna podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim. Wszelkie spory związane z niniejszą polityką podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

10. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki gwarancyjnej, skontaktuj się z nami pod adresem:

Majestatyczne Deski
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
E-mail: shop@majesticboards.com