Powrót

Informacje o właścicielu:
Majestatyczne Deski
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
NIP: 8272310598
E-mail: shop@majesticboards.com

1. Wstęp

Niniejsza Polityka zwrotów dotyczy produktów zakupionych od Majestic Boards („my”, „nas”, „nasz”) za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pod adresem majesticboards.com („Sklep”).

2. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo odstąpić od zakupu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.

3. Jak skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres:

Majestatyczne Deski
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
E-mail: shop@majesticboards.com

Możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu niniejszej polityki, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą skorzystania przez Ciebie z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

4. Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu środków dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Warunki zwrotu: Zwroty środków zostaną zrealizowane dopiero po sprawdzeniu zwróconych produktów i potwierdzeniu, że spełniają one warunki zwrotu.

Proces zwrotu pieniędzy: Zwrot pieniędzy może zająć trochę czasu (na przykład „zwrot pieniędzy może zająć do 14 dni roboczych od otrzymania i sprawdzenia zwróconych produktów”).

5. Zwrot Towaru

Masz obowiązek odesłać towar lub przekazać nam go pod podany adres, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Dowód zwrotu: Klienci muszą przedstawić dowód wysyłki zwracanych produktów. Jeśli produkt zaginie podczas zwrotu bez dowodu wysyłki, Majestic Boards nie ponosi odpowiedzialności.

Warunki zwrotu: Produkty muszą zostać zwrócone w oryginalnym stanie, ze wszystkimi akcesoriami i oryginalnym opakowaniem. Produkty używane lub uszkodzone nie będą akceptowane.

Opłaty za zwrot: W przypadku zwrotu spowodowanego wadą lub błędem z naszej strony, pokrywamy koszty zwrotu.

Kontrola zwrotów: Zwrócone produkty zostaną poddane kontroli. Jeśli produkt nie jest w oryginalnym stanie, mogą obowiązywać opłaty za uzupełnienie zapasów.

Stan produktu: Zwracane produkty muszą być w stanie umożliwiającym odsprzedaż. Każdy uszkodzony lub używany produkt nie zostanie zwrócony.

Adres zwrotny: Zwroty będą wysyłane na adres podany w komunikacie o odstąpieniu od umowy, a nie na żaden inny adres.

6. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów dostawy towarów, które zostały wykonane według specyfikacji konsumenta lub mają charakter wyraźnie spersonalizowany.

Klauzula wyłączenia odpowiedzialności: Majestic Boards zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu produktu, który nie spełnia warunków określonych w niniejszej polityce.

Własność produktów: Własność produktów powraca do klienta po wysłaniu. Majestic Boards nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe po tym etapie.

7. Wzór formularza odstąpienia od umowy

(wypełnij i odeślij ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

— Do Majestic Boards, W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska, Email: shop@majesticboards.com .

— Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstępstwie od umowy sprzedaży następującego towaru (*)/o świadczenie następującej usługi (*),

— Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*),

— Imię i nazwisko konsumenta(-ów),

— Adres konsumenta(-ów),

— Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia niniejszego formularza w formie papierowej),

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

8. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki zwrotów, skontaktuj się z nami pod adresem:

Majestatyczne Deski
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
E-mail: shop@majesticboards.com