Warunki sprzedaży (TCS)

Informacje o właścicielu:
Majestatyczne Deski
Szymona Kaczmarka
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
NIP: 8272310598
Strona internetowa: https://majesticboards.com
E-mail: shop@majesticboards.com
Telefon: +48 530 928 545 (czynny w godzinach 9:00 - 17:00 w dni powszednie)

1. Wstęp

1.1 Niniejsze Warunki sprzedaży („TCS”) regulują sprzedaż produktów przez Majestic Boards („my”, „nas”, „nasz”) konsumentom za pośrednictwem naszego sklepu internetowego dostępnego pod adresem majesticboards.com („Sklep”).

1.2 Składając zamówienie za pośrednictwem naszego Sklepu, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych OWS, prosimy nie składać zamówienia.

2. Definicje

2.1 „Klient” oznacza każdą osobę lub podmiot, który kupuje produkty w naszym Sklepie.

2.2 „Produkty” oznaczają deskorolki i powiązane z nimi akcesoria dostępne w sprzedaży w naszym Sklepie.

2.3 „Zamówienie” oznacza zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem naszego Sklepu.

3. Proces zamówienia

3.1 Aby złożyć Zamówienie, Klient musi wybrać żądane Produkty i postępować zgodnie ze wskazówkami w celu podania niezbędnych informacji, w tym szczegółów płatności.

3.2 Wszystkie Zamówienia podlegają naszej akceptacji. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji dowolnego Zamówienia według własnego uznania.

3.3 Po przyjęciu Zamówienia wyślemy Klientowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

4. Ceny i płatności

4.1 Wszystkie ceny podane są w euro (EUR) i zawierają podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej.

4.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Ceną obowiązującą w ramach Zamówienia będzie cena wskazana w momencie zakupu.

4.3 Płatności należy dokonać w całości w momencie złożenia Zamówienia. Akceptujemy różne metody płatności wskazane w naszym Sklepie.

5. Dostawa

5.1 Dostarczamy na adresy na terenie Unii Europejskiej. Czas dostawy i opłaty są określane podczas procesu realizacji transakcji.

5.2 Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty w przewidywanym terminie dostawy. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi.

5.3 Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta z chwilą dostawy.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

6.1 Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od zakupu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

6.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji pocztą elektroniczną na adres shop@majesticboards.com

6.3 Klient ma obowiązek zwrócić Produkty w oryginalnym stanie i opakowaniu w terminie 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Klient ponosi koszt zwrotu Produktów.

6.4 Zwrócimy cenę zakupu, w tym koszty początkowej dostawy, w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconych Produktów.

7. Gwarancja i odpowiedzialność

7.1 Nasze Produkty objęte są 2-letnią gwarancją liczoną od daty dostawy.

7.2 Gwarancja obejmuje wady produkcyjne. Nie obejmuje ona uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami lub normalnym zużyciem.

7.3 W przypadku wadliwego Produktu Klient powinien skontaktować się z nami pod adresem shop@majesticboards.com. Naprawimy lub wymienimy Produkt według własnego uznania.

7.4 Nasza odpowiedzialność ogranicza się do ceny zakupu Produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe lub wtórne.

8. Polityka prywatności

8.1 Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności, która jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

8.2 Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

9. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

9.1 Niniejsze OWS podlegają prawu polskiemu.

9.2 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub sprzedaży Produktów podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

10. Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych OWS lub Zamówienia, prosimy o kontakt pod adresem:

Majestatyczne Deski
Szymona Kaczmarka
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
E-mail: shop@majesticboards.com
Telefon: +48 530 928 545 (czynny w godzinach 9:00 - 17:00 w dni powszednie)