Polityka prywatności

Informacje o właścicielu:
Majestic Boards
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
NIP: 8272310598
Email: shop@majesticboards.com

1. Wprowadzenie

Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Majestic Boards ("my", "nas", "nasz") zbiera, wykorzystuje i chroni Twoje dane osobowe podczas odwiedzania naszego sklepu internetowego pod adresem majesticboards.com ("Sklep").

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe jest:

Majestic Boards
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
Email: shop@majesticboards.com

3. Dane osobowe, które zbieramy

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • Informacje kontaktowe: Imię, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.
 • Informacje o koncie: Dane logowania (e-mail i hasło), historia zamówień i preferencje.
 • Dane techniczne: Adres IP, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie na urządzeniach, które używasz do uzyskania dostępu do naszego Sklepu.
 • Dane użytkowania: Informacje o tym, jak korzystasz z naszego Sklepu, produktów i usług.
 • Dane marketingowe: Twoje preferencje dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas oraz Twoje preferencje komunikacyjne.

Nie zbieramy żadnych informacji o płatnościach. Nie zapisujemy żadnych informacji o płatnościach. Informacje o płatnościach, których potrzebujesz do zamówienia, są przetwarzane na stronie internetowej banku.

4. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Używamy Twoich danych osobowych do następujących celów:

 • Aby przetwarzać i dostarczać Twoje zamówienia, zarządzać Twoim kontem i zapewniać wsparcie klienta.
 • Aby zarządzać płatnościami, opłatami i należnościami.
 • Aby komunikować się z Tobą w sprawie Twojego konta lub transakcji i wysyłać Ci informacje o naszych politykach i warunkach.
 • Aby poprawić nasz Sklep, ustawić domyślne opcje dla Ciebie i zapewnić Ci lepsze doświadczenia zakupowe.
 • Aby zarządzać i chronić naszą działalność i tę stronę internetową, w tym rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych.
 • Aby dostarczać odpowiednie treści i reklamy oraz mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które Ci serwujemy.
 • Aby sugerować i polecać Ci produkty lub usługi, które mogą Cię zainteresować.

5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

Będziemy używać Twoich danych osobowych tylko wtedy, gdy prawo na to pozwala. Najczęściej będziemy używać Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

 • Gdy musimy wykonać umowę, którą zawarliśmy z Tobą.
 • Gdy jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów strony trzeciej) i Twoje interesy oraz podstawowe prawa nie przeważają nad tymi interesami.
 • Gdy musimy przestrzegać obowiązku prawnego.
 • Gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

6. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym stronom:

 • Dostawcy usług, którzy świadczą usługi IT i administracji systemowej.
 • Profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
 • Organy rządowe, które wymagają od nas zgłaszania działań przetwarzania.
 • Strony trzecie, którym możemy wybrać sprzedaż, przekazanie lub połączenie części naszej działalności lub naszych aktywów.

Wymagamy od wszystkich stron trzecich szanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom usług zewnętrznych na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do ich własnych celów i zezwalamy im na przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

7. Transfery międzynarodowe

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w ramach grupy Majestic Boards. Może to obejmować przesyłanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Kiedy przesyłamy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewniamy podobny poziom ochrony poprzez wprowadzenie co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 • Będziemy przesyłać Twoje dane osobowe tylko do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • Gdy korzystamy z określonych dostawców usług, możemy korzystać z określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają ochronę danych osobowych na takim samym poziomie, jaki obowiązuje w Europie.
 • Gdy korzystamy z dostawców z siedzibą w USA, możemy przesyłać dane do nich, jeśli są częścią Tarczy Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia podobnego poziomu ochrony danych osobowych przesyłanych między Europą a USA.

8. Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu dostępowi, zmianie lub ujawnieniu Twoich danych osobowych. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, którzy mają biznesową potrzebę wiedzieć. Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązani do zachowania poufności.

Posiadamy procedury dotyczące podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Ciebie oraz każdego odpowiedniego regulatora o naruszeniu, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do tego.

9. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cele, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikające z nieautoryzowanego użycia lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz czy możemy osiągnąć te cele innymi środkami, oraz obowiązujące wymogi prawne.

10. Twoje prawa prawne

W pewnych okolicznościach masz prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Obejmują one prawo do:

 • Żądania dostępu do Twoich danych osobowych.
 • Żądania sprostowania Twoich danych osobowych.
 • Żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Żądania przeniesienia Twoich danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem: shop@majesticboards.com

11. Zmiany w tej polityce

Możemy aktualizować tę politykę od czasu do czasu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową politykę na tej stronie. Zaleca się okresowe przeglądanie tej polityki w celu sprawdzenia ewentualnych zmian.

12. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem:

Majestic Boards
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
Email: shop@majesticboards.com