Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Informacje o właścicielu:
Majestatyczne Deski
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
NIP: 8272310598
E-mail: shop@majesticboards.com

1. Wstęp

Niniejsza Polityka dotycząca ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wyjaśnia, w jaki sposób Majestic Boards („my”, „nas”, „nasz”) gromadzi, wykorzystuje i chroni Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasz sklep internetowy pod adresem majesticboards.com („Sklep”) .

2. Administrator danych

Administratorem danych odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe jest:

Majestatyczne Deski
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
E-mail: shop@majesticboards.com

3. Gromadzone przez nas dane osobowe

Gromadzimy następujące dane osobowe:

 • Dane kontaktowe: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.
 • Informacje o koncie: dane logowania (adres e-mail i hasło), historia zamówień i preferencje.
 • Dane techniczne: adres IP, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma oraz inne technologie stosowane na urządzeniach, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do naszego Sklepu.
 • Dane o użytkowaniu: Informacje o tym, jak korzystasz z naszego Sklepu, produktów i usług.
 • Dane marketingowe: Twoje preferencje dotyczące otrzymywania od nas materiałów marketingowych i preferencje dotyczące komunikacji.

Nie zbieramy żadnych informacji o płatnościach. Nie oszczędzamy wszelkie informacje dotyczące płatności. The Informacje dotyczące płatności, których należy użyć do złożenia zamówienia, znajdują się na stronie internetowej banku.

4. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Aby przetwarzać i dostarczać zamówienia, zarządzać kontem i zapewniać obsługę klienta.
 • Aby zarządzać płatnościami, opłatami i obciążeniami.
 • Aby komunikować się z Tobą w sprawie Twojego konta lub transakcji i wysyłać Ci informacje na temat naszych zasad i warunków.
 • Aby ulepszyć nasz Sklep, ustaw dla Ciebie opcje domyślne i zapewnij Ci lepsze doświadczenia zakupowe.
 • Aby administrować i chronić naszą firmę i tę witrynę, w tym rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych.
 • Aby dostarczać Ci odpowiednią treść witryny i reklamy oraz mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które Ci wyświetlamy.
 • Aby przedstawiać Ci sugestie i rekomendacje dotyczące towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować.

5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala na to prawo. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Kiedy musimy wykonać umowę, którą z Tobą zawarliśmy.
 • Jeżeli jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne wobec tych interesów.
 • Kiedy musimy spełnić obowiązek prawny.
 • Gdzie wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych.

6. Udostępnianie Twoich danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • Dostawcy usług świadczący usługi administracji IT i systemów.
 • Profesjonalni doradcy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
 • Organy rządowe, które wymagają od nas zgłaszania czynności przetwarzania.
 • Stronom trzecim, którym możemy sprzedać, przenieść lub połączyć części naszej działalności lub naszych aktywów.

Wymagamy od wszystkich stron trzecich szanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

7. Przelewy międzynarodowe

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w ramach grupy Majestic Boards. Może się to wiązać z przekazaniem Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Ilekroć przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewniamy im podobny stopień ochrony, zapewniając wdrożenie co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 • Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • W przypadku korzystania z usług określonych dostawców możemy stosować specjalne umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaką mają w Europie.
 • W przypadku korzystania z dostawców z siedzibą w USA możemy przekazywać im dane, jeśli podlegają oni Tarczy Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony danych osobowych udostępnianych pomiędzy Europą i USA.

8. Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi do Twoich danych osobowych w sposób nieupoważniony, zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, które muszą je znać ze względów biznesowych. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Posiadamy procedury postępowania w przypadku podejrzeń naruszenia danych osobowych i powiadomimy Ciebie oraz wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

9. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko wyrządzenia szkody w wyniku nieuprawnionego użycia lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele innymi środkami oraz obowiązujące wymogi prawne.

10. Twoje prawa

W pewnych okolicznościach przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Należą do nich prawo do:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych.
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych.
 • Żądaj usunięcia swoich danych osobowych.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Poproś o przeniesienie swoich danych osobowych.
 • Prawo do wycofania zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem: shop@majesticboards.com

11. Zmiany w niniejszej Polityce

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię, publikując nową politykę na tej stronie. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej polityki pod kątem jakichkolwiek zmian.

12. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki RODO, skontaktuj się z nami pod adresem:

Majestatyczne Deski
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
E-mail: shop@majesticboards.com