Nota prawna

Informacje o właścicielu:
Majestatyczne Deski
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
NIP: 8272310598
E-mail: shop@majesticboards.com

1. Wstęp

Niniejsza Nota prawna została sporządzona zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi handlu elektronicznego i komunikacji elektronicznej.

2. Własność witryny internetowej

Właścicielem i operatorem witryny internetowej majesticboards.com („Witryna internetowa”) jest:

Majestatyczne Deski
Szymona Kaczmarka
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
NIP: 8272310598
E-mail: shop@majesticboards.com
Telefon: +48 530 928 545 (czynny w godzinach 9:00 - 17:00 w dni powszednie)

3. Własność intelektualna

Cała zawartość tej Witryny, w tym między innymi tekst, grafika, logo, obrazy i oprogramowanie, jest własnością Majestic Boards lub jej dostawców treści i jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem autorskim.

Kompilacja całej zawartości tej Strony jest wyłączną własnością Majestic Boards i jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Całe oprogramowanie wykorzystywane w tej Witrynie jest własnością Majestic Boards lub jej dostawców oprogramowania i jest chronione polskim i międzynarodowym prawem autorskim.

4. Korzystanie z Serwisu

Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Nie wolno Ci:

  • Ponowna publikacja materiałów z tej Witryny (w tym ponowna publikacja w innej witrynie internetowej).
  • Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji materiałów ze Strony internetowej.
  • Powielać, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiały zawarte w tej Witrynie w celach komercyjnych.
  • Edytuj lub w inny sposób modyfikuj dowolne materiały w Witrynie.
  • Redystrybuuj materiały z tej Witryny, z wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w tej Witrynie są udostępniane bezpłatnie, a Ty przyjmujesz do wiadomości, że nieuzasadnione byłoby pociągnięcie nas do odpowiedzialności w odniesieniu do tej Witryny i informacji zawartych w tej Witrynie.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej Witrynie były prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie zobowiązujemy się także do zapewnienia dostępności Witryny ani aktualności materiałów znajdujących się w Witrynie.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące tej Witryny i korzystania z niej (w tym między innymi wszelkie gwarancje dorozumiane przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i /lub przy zachowaniu należytej staranności i umiejętności).

6. Obowiązujące prawo

Niniejsza Nota prawna podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim, a wszelkie spory związane z niniejszą notą będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

7. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Informacji prawnej, skontaktuj się z nami pod adresem:

Majestatyczne Deski
Szymona Kaczmarka
W. Jagiełły 3, 98-200 Sieradz, Polska
E-mail: shop@majesticboards.com
Telefon: +48 530 928 545 (czynny w godzinach 9:00 - 17:00 w dni powszednie)